follow me:

charcoal natural wild

skoro jsem to zapomněla. jak se kreslí s uhlem. tak tady v plné parádě má nová díla. | I almost forgot. how to draw with charcoal. so here - in full glory - my new work. Do you like it?
fighting elephants | 35 x 45 cm | 2014
LV fighting lions | 35 x 45 cm | 2014