follow me:

"I am a star, the piece of heaven"

Jsem hvězda, kousek nebe
a pak že nevidím v sebe.
Mám jich hodně,
neřestí a zlostí .. V oddanosti.

Jsem vzduch, kousek bouře,
vždy připravená .. ke vzpouře.
Zmůžu hodně
a můžu všechno.
Budu křičet a řvát,
budu plivat i lhát.

Miluji tu hvězdu, tu zář i sebe.
Jsem sobec a nevěřím v tebe.
Zmůžu hodně,
limit je nebe.
7|11|2010